Niitty-hankkeessa kehitetään vertaisohjattu perhevalmennus-malli kolmansien maiden kansalaisille. Tavoitteena on tukea vanhempiaraskauden aikana, synnytykseen valmistautumisessa, lapsen hoidossa ja imetyksessä, elintavoissa sekä vanhemmuudessa ja parisuhdeasioissa.

Lisäksi tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajaperheiden arkea, vahvistaa heidän osallisuuttaan sosiaali-ja terveyspalveluihin sekä edistää kotoutumista. Hanke toteutetaan yhteistyössä kohderyhmän edustajien, Tampereen kaupungin, Setlementti Naistarin ja Miestalo Mattilan kanssa sekä tarkoituksenmukaisesti kolmannen sektorin kanssa.

Hankeaika on 1.4.2018-31.12.2020. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin sisäasioiden rahastot, AMIF.